CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Các hình thức thanh toán hiện được LABservice áp dụng:

 • Thanh toán tiền mặt

 • Thanh toán chuyển khoản

 • Thanh toán khi nhận hàng

 • lLABservice sẽ gửi thông tin thanh toán cho khách hàng

 • Thông tin ngân hàng

 • Bộ phận thu tiền hàng

Lưu ý:

 • Vui lòng kiểm tra đầy đủ thông tin, hàng hóa trước khi thanh toán

 • Với thanh toán qua tài khoản ngân hàng: vui lòng kiểm tra nội dung và thông tin ngân hàng trước khi tiến hành giao dịch

 • LABservice sẽ không chịu trách nhiệm nếu khách hàng:

  • Chuyển khoản nhầm thông tin ngân hàng

  • Các vấn đề phát sinh từ phía khách hàng

  • Sau khi thanh toán thành công, LABservice sẽ gửi thông báo hoặc các chứng từ liên quan về việc xác nhận thanh toán của khách hàng.