Cellulose Acetate (CA) Membrane Filter – Sartorius

Cellulose Acetate ( CA)  – SARTORIUS được dùng để lọc các dung dịch pha trong dung môi nước như môi trường nuôi cấy, môi trường dinh dưỡng, đệm hay huyết thanh. Đây là loại màng sử dụng với tỷ lệ dòng chảy cao, hay máy hút chân không

Hãng sản xuất : SARTORIUS-ĐỨC

Trang web: suachuathietbithinghiem.com

Thông tin liên hệ: 0938 2345 04 – 0937 64 00 39