Micropipet Sartorius Proline®đơn kênh

Micropipet Sartorius Proline® đơn kênh có độ chính xác và hiệu suất cao, sản phẩm này đảm bảo kết quả chính xác trong các ứng dụng nghiên cứu và thí nghiệm.

Hãng sản xuất : SARTORIUS -ĐỨC

Volume:  0.1-2.5ul,  0.5 -10ul, 2-20ul, 5ul, 5-50ul, 10ul, 10-100ul, 20ul, 20-200ul, 25ul ,50ul, 100ul, 100-1000ul, 200ul, 250ul, 500ul, 1000ul, 1000-5000ul, 2000ul, 5000ul

Trang web: suachuathietbithinghiem.com

Thông tin liên hệ: 0938 2345 04