Micropipet VITLAB ® đơn kênh

Micropipet  VITLAB ® là micropipet thủ công cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe trong phòng thí nghiệm.

Hãng sản xuất : VITLAB-ĐỨC

Volume:  0.5-10ul,  2 -20ul, 10-100ul, 20-200ul, 100-1000ul, 500-5000ul, 1000-10 000ul

Trang web: suachuathietbithinghiem.com

Thông tin liên hệ: 0938 2345 04