Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filter – Sartorius

Cellulose Nitrate (CN) – SARTORIUS được làm từ cenllulose nitrate (cellulose mixed ester)

Hãng sản xuất : SARTORIUS-ĐỨC

Trang web: suachuathietbithinghiem.com

Thông tin liên hệ: 0938 2345 04 – 0937 64 00 39